از تاریخ
 تا تاریخ
 
در گفت و گو با ایران تئاتر مطرح شد؛

هنرمندان در بخش رادیوتئاتر از عناصر دلخواه خود بهره بردند
در گفت و گو با ایران تئاتر مطرح شد؛

هنرمندان در بخش رادیوتئاتر از عناصر دلخواه خود بهره بردند

امین رهبر مدیر بخش «رادیو تئاتر» سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به ایران تئاتر گفت: در دوره سی و هشتم جشنواره دست هنرمندان را باز گذاشته ایم تا از عناصر ...