از تاریخ
 تا تاریخ
 
مدیران تماشاخانه‌های خصوصی از تئاتر فجر می‌گویند

«به‌علاوه فجر» زمینه را برای شناخت تماشاخانه‌های خصوصی ایجاد می‌کند
مدیران تماشاخانه‌های خصوصی از تئاتر فجر می‌گویند

«به‌علاوه فجر» زمینه را برای شناخت تماشاخانه‌های خصوصی ایجاد می‌کند

امسال نیز چند تماشاخانه خصوصی میزبان بخشی از نمایش‌های سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر هستند. نمایش‌هایی که در این تماشاخانه‌ها به صحنه می‌روند، در بخشی با نام ...

بخش «به علاوه فجر» جشنواره سی و پنجم

فراخوان تخصصی بخش «به علاوه فجر» (+فجر) سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
بخش «به علاوه فجر» جشنواره سی و پنجم

فراخوان تخصصی بخش «به علاوه فجر» (+فجر) سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

یکی از دستاوردهای مهم دوره سی و چهارم جشنواره به کارگیری ظرفیت ایجاد شده از رویش تماشاخانه های خصوصی و امکان بروز و ظهور بخشی دیگر از تولیدهای تئاتر ایران در این ...