از تاریخ
 تا تاریخ
 
مدیر بخش «به علاوه فجر» جشنواره فجر در گفت‌و‌گو با میزان مطرح کرد؛

وقارکاشانی: اولویت حضور در جشنواره تئاتر فجر کیفیت آثار است
مدیر بخش «به علاوه فجر» جشنواره فجر در گفت‌و‌گو با میزان مطرح کرد؛

وقارکاشانی: اولویت حضور در جشنواره تئاتر فجر کیفیت آثار است

مدیر بخش «به علاوه فجر» گفت: در حال حاضر رایزنی و گفتمان برای رقابتی کردن بخش «به علاوه فجر» انجام شده و من سعی ‌می‌کنم این بخش از جشنواره تئاتر فجر در دوره سی و هشتم ...

با حکم دبیر سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

مدیر بخش «به علاوه فجر» سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شد
با حکم دبیر سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

مدیر بخش «به علاوه فجر» سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شد

سعید اسدی دبیر سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، در حکمی مصطفی محمودی را به عنوان مدیر بخش «به علاوه فجر» جشنواره معرفی کرد.