بازگشت

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 اولین جشنواره سراسری تئاتر فجر

بازیگری کودک و نوجوان

شهرام نپوری‌ زاده

برگزیده بدون اولویت

2 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر ایران - دو (طراحی آرایه صوتی)

علی سینا رضانیا

برگزیده

3 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر ایران - دو (طراحی گریم)

زهره قنبری

نامزد

4 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر ایران - دو (موسیقی)

علی سینا رضانیا

نامزد

5 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر ایران - دو (بازیگری مرد)

علی غابشی

برتر

6 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر ایران - دو (طراحی صحنه)

روحان امامی

برتر

7 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر صحنه ‌ای ایران (دو)

احسان ملکی

8 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

خیابانی مهمان

داریوش نصیری

9 بیست‌ و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

نمایش های رادیویی (بازیگر مکمل مرد)

احمد فخارپور

نامزد