آسمان روزهای برفی

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه عکاسی تئاتر

مانی لطفی زاده

دوم

2 بیست‌ و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

خارج از مسابقه بین‌ الملل

محمد عاقبتی

3 سی‌‌ و دومین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

جشنواره جشنواره‌ها

مهیار عسگری