سرگذشت عجیب بنجامین باتن

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

نمایش های رادیویی (افکتور)

فرشاد آذرنیا

برگزیده بدون اولویت

2 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

نمایش های رادیویی (تنظیم کننده)

مجید نظری ‌نسب

نامزد

3 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

نمایش های رادیویی (سردبیر)

مرضیه رشید

نامزد

4 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

نمایش های رادیویی (بازیگر زن)

سعیده فرضی

نامزد