باجه تلفن

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

نمایش های رادیویی (تنظیم کننده)

ایوب آقاخانی

برگزیده

2 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

نمایش های رادیویی (سردبیر)

زهره سطوت

نامزد