عاشیق حیدر و جیران

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

نمایش های رادیویی (بازیگر مرد)

امین رسولی

نامزد

2 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

نمایش های رادیویی (بازیگر زن)

فاطمه سیم زاری

نامزد

3 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

نمایش های رادیویی (تهیه کننده)

امین رسولی

نامزد