تراژدی آب

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (موسیقی)

مهدی صالحیار

برگزیده

2 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (طرح و ایده)

مهدی صالحیار

تقدیر

3 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (کارگردانی)

مهدی صالحیار

تقدیر ویژه