مکاشفه در باب یک مهمانی خاموش

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

داوری کانون منتقدان جهانی (طراحی صحنه و لباس)

سیامک احصایی

نامزد

2 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

داوری کانون منتقدان جهانی (نمایشنامه نویسی)

آتیلا پسیانی

نامزد

3 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

داوری کانون منتقدان جهانی (کارگردانی)

رضا حداد

نامزد

4 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

داوری کانون منتقدان جهانی (بهترین نمایش)

رضا حداد

برگزیده

5 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (طراحی صحنه)

سیامک احصایی

نامزد

6 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (نمایشنامه نویسی)

آتیلا پسیانی

نامزد

7 بیست‌ و نهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

دبیر جشنواره

ساغر برکات

نامزد

8 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تجربه های نو

رضا حداد