خانه ابری

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 یازدهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

بخش بزرگسالان

حسین عاطفی

2 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه بین الملل (جایزه ویژه)

حمید پورآذری

برگزیده

3 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه بین الملل (جایزه ویژه)

سیامک احصایی

برگزیده

4 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه بین الملل (جایزه ویژه)

حمید پورآذری

برگزیده

5 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه بین الملل (جایزه ویژه)

سیامک احصایی

برگزیده

6 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر بین الملل

حمید پورآذری