همسرایی یتیمان

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (کارگردانی)

جرزی زون

برگزیده

2 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه بین الملل (جایزه ویژه)

جرزی زون

برگزیده

3 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (کارگردانی)

جرزی زون

برگزیده

4 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه بین الملل (جایزه ویژه)

جرزی زون

برگزیده

5 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر بین الملل

جرزی زون