پروانه

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (طرح و ایده)

حسین توازنی زاده

برگزیده

2 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (بازیگر زن)

تینا یونس تبار

برگزیده

3 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

نمایش‌ های محیطی، آلرناتیو، تعاملی و دیگرگونه‌های تئاتر بیرونی (مرور)

حسین توازنی‌ زاده