نگاهمان می‌ کنند

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه جوان (بازیگری زن)

شیدا خلیق

تقدیر

2 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه جوان (بازیگری مرد)

مسعود کرامتی

تقدیر