دا

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه جوان (نمایشنامه نویسی)

فاطمه رضایی

برگزیده

2 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه جوان (نمایشنامه نویسی)

محمدرضا طاهری

برگزیده