اکسیژن

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه جوان (نمایشنامه نویسی)

مهسا غفوریان

تقدیر

2 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه جوان (نمایشنامه نویسی)

مهدی ضیاء چمنی

تقدیر

3 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

نسل نو

مهدی ضیاء چمنی