مرگ آنجل ها

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مرور تئاتر ایران (طراحی گریم)

مجید ادراکی

برگزیده

2 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه مرور

محسن اردشیر