پروانه الجزایری

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر ایران - دو (بازیگری مرد)

سعید زندی

نامزد

2 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر ایران - دو (طراحی صحنه)

سعید حسنلو

برگزیده

3 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر ایران - دو (نمایشنامه نویسی)

پیام لاریان

برگزیده

4 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر ایران - دو (کارگردانی)

سعید زندی

برتر

5 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر ایران - دو (کارگردانی)

محمدرضا درند

برتر

6 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر صحنه ‌ای ایران (دو)

محمدرضا درند

7 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

نمایشنامه نویسی

پیام لاریان

8 چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

نمایش های صحنه (مسابقه بزرگ)

سعید شیخی