کوچ

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 بیست‌ و دومین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

وحید جهان میری‌ نژاد

2 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

خیابانی مهمان

بهنام کاوه گویی