پرسه های موازی

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر صحنه ‌ای ایران (یک)

علی کاظمی‌ وند

2 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه مرور

پیام لاریان