افسانه ببر

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 سی‌‌ و ششمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مهمان

صدرالدین زاهد

2 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه مرور

هادی عامل