دوازده

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر جوان

جواد خورشا

2 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مهمان

منیژه محامدی