کابوس‌ های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

فجر استانی

رامین ریاضی