از تاریخ
 تا تاریخ
 
نقد نمایش  هداگابلر

اَزَت می ترسم هِدا !
نقد نمایش هداگابلر

اَزَت می ترسم هِدا !

توضیح:این نقد،محصول اعضای کانون ملی منتقدان ایران است و جشنواره تنها امکان انتشار آن را در پایگاه رسمی اطلاع رسانی خودفراهم کرده است و بازتاب دهنده دیدگاه سازمان جشنواره درباره آثار حاضر در جشنواره نیست.

توسط مهدی حامد سقائیان و منوچهر اکبر لو

سه کتاب به مناسبت سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر منتشر شد
توسط مهدی حامد سقائیان و منوچهر اکبر لو

سه کتاب به مناسبت سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر منتشر شد

سه کتاب جشنواره های تئاتری جهان، پنج سال تئاتر فجر و مجموعه نمایشنامه های برگزیده جشنواره تئاتر فجر"به مناسبت سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به همت انتشارات نمایش منتشر شد.

جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، از آغاز تاکنون

جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، از آغاز تاکنون

منوچهر اکبرلو: نخستین جشنواره سراسری تئاتر کودک و نوجوان – همدان سال ۱۳۷۰ نخستین جشنواره سراسری تئاتر کودک و نوجوان با عنوان "امید" در آبان ماه ۱۳۷۰ در شهر همدان برگزار شد...