در حال بارگذاری ...
 • نادر برهانی مرند؛ دبیر سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  نادر برهانی مرند؛ دبیر سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  علی عابدی؛ قائم مقام جشنواره

  علی عابدی؛ قائم مقام جشنواره

  پیمان شریعتی؛ مدیر اجرایی

  پیمان شریعتی؛ مدیر اجرایی

  وحید لک، مدیر روابط عمومی، تبلیغات و تشریفات

  وحید لک، مدیر روابط عمومی، تبلیغات و تشریفات

  جلال تجنگی؛ مشاور دبیر

  جلال تجنگی؛ مشاور دبیر

  مهدی حاجیان، مدیر برنامه‌ریزی و هماهنگی

  مهدی حاجیان، مدیر برنامه‌ریزی و هماهنگی

  مژگان وکیلی، مدیر بین الملل اداره کل هنرهای نمایشی

  مژگان وکیلی، مدیر بین الملل اداره کل هنرهای نمایشی

  مهرداد رایانی مخصوص، مشاور امور بین الملل جشنواره و مدیر پنجمین بازار بین المللی هنرهای نمایشی ایران

  مهرداد رایانی مخصوص، مشاور امور بین الملل جشنواره و مدیر پنجمین بازار بین المللی هنرهای نمایشی ایران

  علی اصغر دشتی، مدیر و کیوریتور بخش دیگر گونه های اجرایی

  علی اصغر دشتی، مدیر و کیوریتور بخش دیگر گونه های اجرایی

  میلاد نیک آبادی، مدیر کارگاه‌های آموزشی

  میلاد نیک آبادی، مدیر کارگاه‌های آموزشی

  سامان خلیلیان، مدیر نمایش‌های خیابانی

  سامان خلیلیان، مدیر نمایش‌های خیابانی

  سیامک زمردی مطلق، مدیر مسابقه و نمایشگاه عکس

  سیامک زمردی مطلق، مدیر مسابقه و نمایشگاه عکس

  ابراهیم حسینی، مدیر مسابقه و نمایشگاه پوستر و سایر اقلام تبلیغاتی

  ابراهیم حسینی، مدیر مسابقه و نمایشگاه پوستر و سایر اقلام تبلیغاتی

  امین رهبر، مدیر رادیوتئاتر

  امین رهبر، مدیر رادیوتئاتر

  شاهین علوی، مدیر هنری

  شاهین علوی، مدیر هنری

  نادر برهانی مرند؛ دبیر سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  علی عابدی؛ قائم مقام جشنواره

  پیمان شریعتی؛ مدیر اجرایی

  وحید لک، مدیر روابط عمومی، تبلیغات و تشریفات

  جلال تجنگی؛ مشاور دبیر

  مهدی حاجیان، مدیر برنامه‌ریزی و هماهنگی

  مژگان وکیلی، مدیر بین الملل اداره کل هنرهای نمایشی

  مهرداد رایانی مخصوص، مشاور امور بین الملل جشنواره و مدیر پنجمین بازار بین المللی هنرهای نمایشی ایران

  علی اصغر دشتی، مدیر و کیوریتور بخش دیگر گونه های اجرایی

  میلاد نیک آبادی، مدیر کارگاه‌های آموزشی

  سامان خلیلیان، مدیر نمایش‌های خیابانی

  سیامک زمردی مطلق، مدیر مسابقه و نمایشگاه عکس

  ابراهیم حسینی، مدیر مسابقه و نمایشگاه پوستر و سایر اقلام تبلیغاتی

  امین رهبر، مدیر رادیوتئاتر

  شاهین علوی، مدیر هنری