در حال بارگذاری ...
 • برگزیدگان دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

   

   

  بهترین نمایش به مفهوم مطلق

  معرکه در معرکه

   

  نمایشنامه‌نویسی

  اول: رضا صابری برای نمایشنامه شنا در آتش

  دوم: علی رضایی برای نمایشنامه گل و جهله و عزت‌الله مهرآوران برای نمایشنامه سیاووشان

  سوم: جواد موسوی برای نمایشنامه بار دیگر هابیل

   

  کارگردانی

  اول: رضا صابری برای نمایش شنا در آتش

  دوم: کورش زارعی برای نمایش گل و جهله و شهرام میرزایی برای نمایش سور و سوگ سهراب

  سوم: هرمز هدایت برای نمایش چایخانۀ باغ پریان

   

  بازیگری مرد

  اول: محمد الهی برای نمایش شنا در آتش

  دوم: ناصر نجفی برای نمایش حلاج و سلاطین

  سوم: مصطفی عبدالهی برای نمایش بهرام چوبینه

  تقدیر: کاظم همایی برای نمایش فرمان خاتون

   

  بازیگری زن

  دوم: فرشته سرابندی برای نمایش سورنا مادر لوک و سپیده نظری‌پور برای نمایش شهرزاد

  سوم: لادن طباطبائی برای نمایش سورنا مادر لوک

  تقدیر: فرشته انصاری برای نمایش فاجعه‌ای با موهای ترد قهوه‌ای و دیدار رزاقی برای نمایش بی‌تو مهتاب شبی

   

  بازیگری کودک و نوجوان

  تقدیر: علی دیودار برای نمایش گل و جهله

   

  طراحی صحنه

  تقدیر: رضا صابری برای نمایش شنا در آتش

   

  بخش جشنواره جشنواره‌ها

  بزرگسال

  نمایش برگزیده

  چله نشین و توروب تماشاسی

   

  نمایشنامه‌نویسی

  احمد آرام برای نمایشنامه قلب الاسد

   

  بازیگری مرد

  حسین سوادکوهی برای نمایش دل و زندان

   

  بازیگری زن

  ناهید ظهوریان برای نمایش هرا

   

  طراحی صحنه

  امیر صادقی برای نمایش نگار

   

  کودک و نوجوان

  بازیگری

  سلیم میرعلائی برای نمایش بادبانها را بکشید و بهار ارجمند برای نمایش ماه میهمان شب

   

  موسیقی

  برزو ارجمند برای نمایش ماه میهمان شب

   

  سنتی

  بازیگری مرد

  مهدی چایانی [بی‌نا] و نادر شهسواری [بی‌نا]

   

  برگزیدگان کانون ملی منتقدان تئاتر

  نمایش

  تقدیر: سور و سوگ سهراب، گل و جهله و  ایلیات [بدون قضاوت مجدد معرکه در معرکه]

   

  نمایشنامه‌نویسی

  آرمان امید برای نمایشنامه کبودان و اسفندیار

   

  کارگردانی

  رضا صابری برای نمایش شنا در آتش

   

  بازیگری مرد

  کورش زارعی برای نمایش گل و جهله

   

  بازیگری زن

  حمیرا ریاضی [بی‌نا] و دیدار رزاقی برای نمایش بی‌تو مهتاب شبی

   

  طراحی صحنه: [بی‌نا] برای نمایش ایلیات