در حال بارگذاری ...
  • کتاب بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

     

    مدیر مسئول: سعید کشن فلاح

    شهاب پازوکی، مهدی توکلیان و دکتر مجید سر سنگی (شورای سردبیری)

    حسین تاجیک (دبیر تحریریه)، رضا یعقوبی (مدیر هنری)، میثم تفرشی، لیلا جنیدی و نیره جنیدی (تحریریه)، احسان تبیانیان (بخش انگلیسی)، بابک برزویه (دبیر بخش عکس)، امید نصرتی حسینی (ویراستار)، تقی فضلی خانی، صالحه ایازی و بهروز گرگین (صفحه آرایی)، نسرین عشرتی (حروفچینی)، فرارنگ آریا (لیتو گراف، چاپ و صحافی)