در حال بارگذاری ...
  • کتاب بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 

     

    مدیر مسئول: حسین مسافر آستانه

    مسعود پاکدل (سردبیر و دبیر سرویس عکس)،  عباس غفاری  (دبیر تحریریه)

    رضا رخشانی مقدم  (دبیر اجرایی)،  ملیحه کیا (تحریریه و حروفچینی)، یحیی پاکدل (مدیر هنری و طراح گرافیک)، پرستو محمودی، کامیار شهابی (تحریریه و حروفچینی)، آرتمیز نیازی (بخش انگلیسی)، عرفان بهکار مهربانی (صفحه آرایی)، مهران میرزایی (ویراستار بخش انگلیسی)، محمدرضا سلطانی (عکاس)، مهرداد احمدی شیخانی (مشاور هنری و امور چاپ)، اعظم شادپور (عکاس)، صبا (لیتوگرافی)، سپیدار (صحافی)