در حال بارگذاری ...
  • کتاب بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

     

    مدیر مسئول: جسین پارسایی

    مسعود پاکدل (سردبیر)، مهدی پاکدل (مدیر هنری)

     یحیی پاکدل (طراح گرافیک)، سحر صبا (دبیر تحریریه)، سینا پاکدل (دبیر اجرایی)،  آرتمیز نیازی (بخش انگلیسی)، شیدا هادی (صفحه آرایی)، ملیحه کیا، سپیده آبیده (تحریریه و حروفچینی)، محمدرضا سلطانی (دبیر عکس)، سارا عامری، تهمینه منزوی (عکس)، روح الله هاشمی (رایانه)، جواد اخلاقی (مشاور چاپ)، رایانه نگار«پویا ناصری» (لیتوگرافی)، سرمدی«داریوش سرمدی» (چاپ)، گلها«رجبعلی فولاد زاده» (صحافی)