در حال بارگذاری ...
  • کتاب سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

     

    مدیر مسئول: دکتر اردشیر صالح پور 

    مریم فتحی (سردبیر)، مسعود نوروزی (مدیر هنری) 

    سام موذنی (مدیر اجرایی)، مهتا کریمی (دبیر تحریریه)، مولود صادقی فر (دبیر بخش انگلیسی)، اختر تاجیک (دبیر عکس نمایش)، نگار ارکانی (دبیر عکس پرتره)، راحله شهیر فرد، آرش زیبانیا و ویدا لطفی (مترجمان)، الناز قنبری (صفحه آرایی)، نوید کوهبر ناظر (فنی چاپ)