در حال بارگذاری ...
  • کتاب سی و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

     

    مدیر مسئول: فرهاد مهندس پور 

    مهدی رضاخانی (مدیر هنری)، سعید هاشمی پور (سردبیر)

    حسین فیلی زاده (طراح و  صفحه آرا)، سید ضیاء صفویان دبیر (عکس) پریسا بهپوری، سحر ابراهیمی مهر، رضا چراغی، آلما گشتاسب (تحریریه)، مهدی عرب (مترجم)، ساناز دریایی (عکاس)، سیامک فیلی زاده (طراح جلد)، لوح نگار (لیتوگرافی و چاپ)، علی اشرفی نیا (امور اجرایی)، ملوک کامور(هماهنگی)