در حال بارگذاری ...
 • هیئت داوری دومین جشنواره سراسری تئاتر فجر

   

  محمدرضا آل‌محمد

   

  علیرضا سمیع‌آذر

   

  [بی‌نا] شیخ‌زاده

   

  [بی‌نا] صادق‌کار

   

  مهدی عبدخدایی

   

  عبدالرضا فیروزان

   

  حیدرقلی نادری