در حال بارگذاری ...
  • کتاب‌های نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

     

    1. برگزیده آثار نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر(افسون معبد سوخته، آخرین مروارید)، نوشته نغمه ثمینی و حمیدرضا آذرنگ، انتشارات نمایش

     

    2.  جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از نگاه یک عکاس، عکاس: کن رینولدز، انتشارات نمایش