در حال بارگذاری ...
 • پژوهش‌های دوره بیست‌وهشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

   

  1. ادبیات نمایشی در بوشهر؛ جهانشیر یاراحمدی

  2. بررسی ادبیات در تئاتر خیابانی؛ سجاد افشاریان

  3. تئاتر تجربی ایتالیا؛ مهناز اسماعیلی

  4. تاریخچه تحلیلی تئاتر زنجان؛ ایرج محرمی

  5. معنا باختگی، عنوان تئاتر تجربی در تئاتر امروز؛ علی‌اصغر دشتی

  6. میرنوروزی؛ افشین ناصری و منوچهر جهانی

  7. نگاه کردن یا دیدن؛ کریم خاوری

 • کتاب‌های بیست‌وهشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

   

  1. مجموعه نمایشنامه‌ها/ 1

  شامل نمایشنامه های این همان کلمه است(سعید شاپوری(، امینه(علی شمس( و دبستان دوشیزگان(شکوفه آروین)، ناشر: انتشارات نمایش، صفحه آرا: شیما تجلی، طراح جلد: فرشاد آل خمیس، تیراژ: 2000 نسخه، نوبت چاپ: اول 1388 ، شابک: 978-600-5765-00-7، قیمت: 3300 تومان

   

  2. مجموعه نمایشنامه‌ها/ 2

  شامل نمایشنامه های تاک‌های بلور(رضا شیرمرز(، ناشنوایی(سروش قاسمیان) و در قاب‌های تمام قد(سپیده خمسه‌نژاد(، ناشر: انتشارات نمایش، صفحه‌آرا: شیما تجلی، طراح جلد: فرشاد آل خمیس، تیراژ: 2000 نسخه، نوبت چاپ: اول 1388، شابک: 4-01-5665-600-978، قیمت: 3000 تومان

   

  3. نمایشنامه: تهران 1390 خورشیدی

  نویسنده: سلما سلامتی، ناشر: انتشارات نمایش، صفحه آرا: شیما تجلی، طراح جلد: فرشاد آل خمیس، تیراژ: 2000 نسخه، نوبت چاپ: اول 1388، شابک: 6-98-2747-964-978، قیمت: 170 تومان

   

  4. نمایشنامهدوست من عمو بیلی

  نویسنده: حمیدرضا صفار، ناشر: انتشارات نمایش، صفحه آرا: شیما تجلی، طراح جلد: فرشاد آل خمیس، تیراژ: 2000 نسخه، نوبت چاپ: اول 1388 ، شابک: 3-99-2747-964-978، قیمت: 2500 تومان

   

  5. مجموعه نمایشنامه‌ها/ 3

  شامل نمایشنامه های رویاهای رام نشده، امپراتور و آنجلو و بر ترک اسب پیر، نویسنده: ایوب آقاخانی، ناشر: انتشارات نمایش، صفحه آرا: شیما تجلی، طراح جلد: ارسلان آقاخانی، تیراژ: 2000 نسخه، نوبت چاپ: اول 1388، شابک: 038-5765-600-978، قیمت: 2800 تومان

   

  6. مجموعه نمایشنامه‌ها/ 4

  شامل نمایشنامه های امپرسیون؛ جیغ بنفش(پیام لاریان(، در حال کندن پوست پیاز(آرمان طیران( و مضحکه طبخ و طرب(فرهاد ارشاد(، ناشر: انتشارات نمایش، صفحه آرا: شیما تجلی، طراح جلد: محمدرضا دوست محمدی، تیراژ: 2000 نسخه، نوبت چاپ: اول 1388 ، شابک: 4-63-2747-964-978، قیمت: 1600 تومان

   

  7. نقد تئاتر از نظر تا عمل

  نویسنده: فرشید ابراهیمیان، ناشر: انتشارات نمایش، صفحه‌آرا: شیما تجلی، طراح جلد: محمدرضا دوست محمدی، تیراژ: 2000 نسخه، نوبت چاپ: اول 1388 ، شابک: 8-78-2747-964-978، قیمت: 6000 تومان، فهرست مطالب: مقدمه، نقد ساختارگرا، نقد تفسیری، نقد آرکتایپال، نقد مضمونی، نقد تکوینی، نقد نشانه شناسانه، نقد روان شناسانه و نقد توصیفی

   

  8. هنر اجرا

  نویسنده: رزلی گلدبرگ، مترجم: مریم نعمت طاووسی، ناشر: انتشارات نمایش، صفحه آرا: شیما تجلی، طراح جلد: فرشاد آل خمیس، تیراژ: 2000 نسخه، نوبت چاپ: اول 1388 ، شابک: 8-52-2747-964-978،  قیمت: 6000 تومان، فهرست مطالب: پیشگفتار، فتوریسم، فتوریسم روسی و کانستراکتیویسم، دادا، سور رئالیسم، باوهاوس، هنرآرا(ایده ها) و لیوینگ آرت 1933 تا دهه 1970 ، هنرآرا و تولید رسانه‌ای از سال 1968 تا سال 2000، نمایه

   

  9. مجموعه نمایشنامه‌ها/ 5

  شامل نمایشنامه‌های غریبه(آرش عباسی( و هفت کوپه از یک قطار(حسین زارعی(، ناشر: انتشارات نمایش، صفحه‌آرا: شیما تجلی، طراح جلد: محمدرضا دوست محمدی، تیراژ: 2000 نسخه، نوبت چاپ: اول 1388 ، شابک: 7-59-2747-964-978، قیمت: 1600 تومان

   

  10. بکت و آنتروپی

  نویسنده: بابک توکلیان، ناشر: انتشارات نمایش، صفحه آرا: شیما تجلی، طراح جلد: محمدرضا دوست محمدی، تیراژ: 2000نسخه، نوبت چاپ: اول 1388 ، شابک: 9-71-2747-964-978، قیمت: 2000 تومان

   

  11. توسعه تئاتر، ضرورت ها و راه کارها

  به کوشش: علی منتظری، ناشر: انتشارات نمایش، صفحه آرا: شیما تجلی، طراح جلد: مهسان میرزایی، تیراژ: 2000 نسخه، نوبت چاپ: اول 1388 ، شابک: 0-90-5765-600-978، قیمت: 3000 تومان

   

  12. نمایشنامه: این قصه را ایرانیان نبشته‌اند

  نویسنده: علیرضا نادری، ناشر: انتشارات نمایش، صفحه آرا: شیما تجلی، طراح جلد: فرشاد آل خمیس، تیراژ: 2000 نسخه، نوبت چاپ: اول 1388 ، شابک: 7-02-2747-964-978، قیمت: 1700 تومان

   

  13. کتابشناسی نمایش شهرستان

  گردآوری: علی تاجور، ناشر: انتشارات نمایش، طراح جلد: بهرام شادانفر، تیراژ: 2000 نسخه، نوبت چاپ: اول 1388 ، شابک: 9-06-5765-600-978، قیمت: 4000 تومان، فهرست مطالب: مقدمه گردآورنده، کتاب‌ها، نمایه ها(کتاب(، نمایه پدید آورنده(کتاب(، نمایه عنوان(کتاب(، نمایه موضوع(کتاب(، نتایج یافته‌ها(کتاب(، پایان نامه ها، نمایه‌ها(پایان نامه(، نمایه پدید آور(پایان نامه(، نمایه عنوان(پایان نامه(، نمایه موضوع(پایان نامه(، نتایج یافته‌ها و ضمیمه.

   

  14. تئاتر تجربی، تئاتر شهرستان، تئاتر خیابانی(مجموعه مقالات پژوهشی(

  به اهتمام: محمدحسین ناصربخت، ناشر: انتشارات نمایش، صفحه‌آرا: شیما تجلی، طراح جلد: بهرام شادانفر، تیراژ: 2000 نسخه، نوبت چاپ: اول 1388 ، شابک: 3-08-5765-600-978، قیمت: 5000 تومان، فهرست مطالب: بخش اول: تئاتر خیابانی: نگاه کردن یا دیدن؟(کریم خاوری(، بررسی ادبیات و شکل‌گیری نمایشنامه در تئاتر خیابانی )سجاد افشاریان(، بخش دوم: تئاتر شهرستان‌ها: بررسی نمایش خیابانی جشن مردمی میر نوروزی(منوچهر جمانی و افشین ناصری(، ادبیات نمایشی در بوشهر(جهانشیر یاراحمدی(، آسیب‌شناسی و تاریخ تحلیلی تئاتر زنجان(ایرج محرمی(، بخش سوم: تئاتر تجربی: معناباختگی عنوان تئاتر تجربی در گفتمان تئاتر امروز ایران(علی اصغر دشتی) و تئاتر تجربی ایتالیا دهه شصت تا ابتدای قرن بیست و یکم(مهناز اسماعیلی(.

   

  15. Theater in Iran 2010(مجموعه مقالات درباره تئاتر ایران به زبان انگلیسی(

  به اهتمام: محمد اطبایی با مشارکت نسیم سلیمانپور، ناشر: انتشارات نمایش، مترجم: علی رحمانی، ویراستار: فرج‌الله رحمانی، صفحه‌آرا: رضا بهجت، طراح گرافیک: نسیم سلیمانپور و آیدا پیشاهنگ، طراح جلد: بهرام شادانفر، تیراژ: 2000 نسخه، نوبت چاپ: اول 1388(2010)، شابک: 6-07-5765-600-978، قیمت: 4000 تومان

   

  16. قاب 88(آثار برگزیده مسابقه عکس بیست‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر(

  دبیر جشنواره: حسین پارسایی، مسئول بخش عکس: سیامک زمردی مطلق، طراح گرافیک: سوسن حقیقی، مترجم: حمید شاهرخ، صفحه آرایی: سوسن حقیقی، هادیان فهرست مطالب: یادداشت دبیر، بیانیه هیأت داوران، معرفی داوران، معرفی برگزیدگان، معرفی آثار بخش مسابقه، معرفی آثار بخش میهمان، معرفی برگزیدگان مسابقه عکس دوره 27، بزرگداشت فتانه دادخواه و بخش انگلیسی

   

  17. سی پو )آثار برگزیده مسابقه پوستر بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر(

  دبیر جشنواره: حسین پارسایی، مسئول بخش پوستر: ابراهیم حسینی، طراح گرافیک: استودیو بکران گرافیک، عکس: مسعود پاکدل، بخش انگلیسی: آیسان نوروزی، حروفچینی: مریم محمدی، فهرست مطالب: یادداشت ها، معرفی هیأت داوران، بیانه هیأت داوران، آمار و ارقام بخش مسابقه، معرفی برگزیدگان، خارج از مسابقه، بزرگداشت ابراهیم حقیقی و مروری بر مسابقات گذشته پوستر تئاتر فجر

  18. 2010 ITM

  )کتاب نخستین بازار تئاتر ایران(، مدیر بازار: محمد اطبایی، سردبیر: نسیم سلیمانپور، طراحی گرافیک: رضا بهجت، طراح نشانه: شهلا کوهستانی، فهرست مطالب: معرفی 50 گروه ایرانی حاضر در بازار و معرفی 54 مهمان حاضر در بازار