در حال بارگذاری ...
  • کتاب بیست نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

     

    مدیر مسئول: محمد حیدری

    مرتضی اتابکی (سردبیر، مدیر هنری، دبیر عکس)

    نرگس مقیمی، نیما نوروزی(تحریریه)، لیلا شیخی(ترجمه)، سعید شکر نیا، زهرا عظیمی نیا، سودابه امیریان (گرافیک و صفحه آرایی)، محمد صفری (دبیر اجرایی)، محمد صفری(عکس)، مینا ملکی(حروف چینی)، جهانگیر ستاری(نظارت فنی چاپ)، عرفان کبریا (چاپ)، مرتضی اتابکی (طراح پوسته جشنواره)