در حال بارگذاری ...
  • کتاب سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

     

    مدیر مسئول: سعید اسدی

    سعید هاشمی پور (سردبیر)، مسعود نوروزی (مدیر هنری)

    سید ضیا صفویان (دبیر عکس)، سحر ابراهیمی مهر، پریسا بهپوری، سمیه  فنایی (تحریریه)، مهدی عرب (مترجم)، سمیه خزایی  (صفحه آرا)، ساناز دریایی (عکاس)، الناز قنبری (روابط عمومی)، عباس محبوب (طرح جلد)، لوح نگار (لیتوگرافی و چاپ)، علی اشرفی نیا (امور اجرایی)، ملوک کامور(هماهنگی)