در حال بارگذاری ...
 • نمایشگاه‌های دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

   

  نمایشگاه 1: عکاسی تئاتر

  [بی‌جا]، [بی‌تا]

   

  نمایشگاه 2: لباس

  [بی‌جا]، [بی‌تا]

   

  نمایشگاه 3: ماسک و عروسک

  [بی‌جا]، [بی‌تا]