در حال بارگذاری ...
 • عوامل خبرنامه روزانه دوره سی‌ام

   

  رحمت امینی (مدیر مسئول)

  امید بی نیاز (سردبیر)

  مریم جعفری حصارلو، ندا آل طیب، اسعد کرم ویسه، حامد هوشیار، مریم رضازاده، آذین آقاجانی، آزاد گلمحمدی، سالار قیمتی، عبدالرضا امیراحمدی، نرگس علیزاده، امان ساعدی، ایوب بی نیاز، روناک جعفری و فرزانه صالحی فر(نویسندگان)

  رضا آشفته، مصطفی محمودی، سید علی تدین صدوقی، حامد هوشیاری، هومان نجفیان، مریم جعفری حصارلو و هاتف جلیل زاده(منتقدان)

  سیدعلی فلاح، مریم جعفری حصارلو، هاتف جلیل زاده و امید بی نیاز(شورای تیتر)

  امید بی نیاز(مدیر هنری)

  مهدی بخشی(طراح و گرافیست)

  رضا معطریان(دبیرعکس)

  صدف پورایلیایی(دبیر بخش انگلیسی)

  شهاب الدین آقاجانی(دبیربخش عربی)

  محسن جانی‌پور(دبیرخوانش و ویرایش)

  داریوش نصیری(مدیر روابط عمومی مجله)

  ابراهیم نجفی(دبیر اجرایی)

  سیامک زمردی مطلق، ناصر عرفانیان، مهدی حسنی، میلاد پیامی، رضا موسوی، سارا ساسانی، رئوفه رستمی و کاوه کرمی(گروه عکس)

  حمیدرضا شیخی و پژمان فرزانه(ویراستار و تصحیح)

  عابد خوشبین(امور هماهنگی)

  محمدعلی بهستانی(ناظر چاپ)

  گنجینه مینیاتور(لیتوگرافی چاپ صحافی)