در حال بارگذاری ...
 • نشست‌های هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 

   

  گردهمایی دریچه‌ای به تئاتر نوین جهان

  1. ادراک و شناخت در هنر نمایش، حسین سلیمی در تالار اجتماعات موزه فرش‌ 3/11/1377

  2. گفت‌وگوی تمدن‌ها، هانس ژرژ کنوپ در تالار اجتماعات موزه فرش‌ 3/11/1377

  3. مدیریت تئاتر، کلاوس وایزه در تالار اجتماعات موزه فرش 4/11/1377 [قرائت مقاله: اعضای گروه اوبرهاوزن]

  4. معماری تئاتر در قرن بیستم، محمدرضا خاکی در تالار اجتماعات موزه فرش 4/11/1377

  5. [بی‌ع]، داریوش مؤدبیان در تالار اجتماعات موزه فرش‌ [3/11/1377]

  6. هنر ایجاز در تئاتر نوین، پروانه مژده در تالار اجتماعات موزه فرش 5/11/1377، [برگزار نشد]

  7. رمزگشایی جادوی جان‌بخشی در تئاتر اشیاء، بهروز غریب‌پور در تالار اجتماعات موزه فرش 5/11/1377

  8. تنگناهای درام‌نویسی نوین و درام‌نویسی در ایران، فرهاد آئیش در تالار اجتماعات موزه فرش 6/11/1377

  9. خلاقیت گروهی در تئاتر نوین جهان، علی رفیعی در تالار اجتماعات موزه فرش 6/11/1377

  10. چهار گرایش در کارگردانی تئاتر نوین، قطب‌الدین صادقی در تالار اجتماعات موزه فرش 7/11/1377

  11. رد تعبیر بازی حسی در بازیگری نوین، احمد دامود در تالار اجتماعات موزه فرش [9/11/1377]

  12. معضل تطابق با تئاتر نوین جهان، علی نصیریان در تالار اجتماعات موزه فرش [بی‌تا]

  13. جوهره تئاتر با عنوان اقتباس، پری صابری در تالار اجتماعات موزه فرش [بی‌تا]

  14. تحول دیدگاه در برابر تئاتر بی‌رحمی آرتو، مصطفی مختاباد در تالار اجتماعات موزه فرش [بی‌تا]

  15. اجرای مدرن از آثار کلاسیک در تئاتر نوین جهان، عباس شادروان در تالار اجتماعات موزه فرش [بی‌تا]

  16. جایگاه تئاتر خیابانی در تئاتر نوین جهان، فریندخت زاهدی در تالار اجتماعات موزه فرش [بی‌تا]

  17. گفت‌وگوی تالار نمایش و صحنه، حمید سمندریان در تالار اجتماعات موزه فرش [بی‌تا]

  18. صحنه‌پردازی در تئاتر نوین جهان، خسرو خورشیدی در تالار اجتماعات موزه فرش [بی‌تا]

  19. تئاتر امروز تاجیکستان، نظام نورجانف در تالار اجتماعات موزه فرش [بی‌تا]

  20. [بی‌ع]، سامسون استپانیان در تالار اجتماعات موزه فرش [بی‌تا] 

  21. نقش ماسک در کمدیا دلارته، فلاویو آلبانز در تالار اجتماعات موزه فرش [بی‌تا]

  22. دراماتورژ: مفهوم دراماتورژی، هلموت شفر در تالار اجتماعات موزه فرش [بی‌تا]

  23. مفاهیم کاتاکالی، رادا کریشنا نائیر در تالار اجتماعات موزه فرش [بی‌تا]

  24. شیوه کارگردانی در گروه تئاتر روهر، روبرتو چولی در تالار اجتماعات موزه فرش [بی‌تا]

  25. تئاتر امروز ترکمنستان، تاج‌محمد محمدولیف در تالار اجتماعات موزه فرش [بی‌تا]

   

  جلسات نقد و بررسی  هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 

   

  1. نمایش ممنوع با حضور رحمت امینی و [بهزاد صدیقی] در [تالار قشقایی] [بی‌تا]

  2. سعدی، مسافر شهر عشق با حضور [بی‌نا] در سالن قشقایی [بی‌تا]

  3. جنبش انفیه در کلکته‌گا با حضور [بی‌نا] در سالن قشقایی [بی‌تا]

  4. رویای یک شب نیمه تابستان با حضور [بی‌نا] [بی‌جا] [بی‌تا]