در حال بارگذاری ...
 • کارگاه‌ها و نشست‌های  بیست‌وششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  1. سمینار بین المللی تئاتر معاصر، نقد معاصر

  بهمن 1386، خانه هنرمندان ایران
  دبیر: کتایون حسین‌زاده
  سخنرانان: مجید سرسنگی، یان هربرت(رئیس کانون بین المللی منتقدان تئاتر)، نصراله قادری(رئیس کانون ملی منتقدان تئاتر ایران)، محمدحسین ایمانی خوشخو و امیررضا خادم


  مقالات:
  1. نقد تئاتر و تماشاگر تئاتر در هند، دورگاداس مونووپادهای(هند)

  2. سیر تحول نقد از دکارت تا دریدا، فرشید ابراهیمیان(ایران)

  3. دیدنی همچون ندیدن، بهزاد قادری(ایران)

  4. نقد هنری تئاتر و تفاوت آن با نقد ژورنالیستی و نقد آکادمیک، قطب الدین صادقی(ایران)

  5. ویژگی های منتقد تئاتر، رحمت امینی(ایران)

  6. خصوصیات و شرایط امروز منتقد تئاتر، یون چئول کیم(کره)

  7. نقد تئاتر در ایران، لاله تقیان(ایران)

  8. نقد در سنت ایرانی، اسماعیل بین اردلان(ایران)

  9. انتقاد در عمل، یان هربرت(انگلستان)


  2. سمینار بین‌المللی تئاتر شرق(سنت گرایی و مدرنیسم)
  23 تا 25 بهمن 1386، تماشاخانه سنگلج
  دبیر: تقی اکبرزاده
  سخنرانان و ارائه دهندگان مقالات:

   

  23 بهمن:

  1. ریختارهای نمایشگانی سنتی و نه- سنتی هند، فرهاد ناظرزاده کرمانی(ایران)

  2. تئاتر اندونزی، نیل ون درلیندن(هلند)

  3.  کارگاه آموزشی نمایش سنتی ویتنام، نگوکیم لوان(ویتنام)

  4. از سنت گرایی تا مدرنیسم؛ تعامل فرهنگی تئاتر محلی و تئاتر جهانی، الکساندر ساشادانجرویچ(انگلستان)

   

  24 بهمن:

  1. نمایش سنتی شرق در برخورد با مدرنیسم غرب با نگاهی به نمایش پکن، سهیلا نجم(ایران)

  2. تئاتر آوانگارد در غرب و شرق، توماس انگل(آلمان)

  3. تئاتر پاسیفیک، چشم انداز، ویلسون هرنیکو(فیجی)

  4. سنت گرایی شرق و ادامه آن تا دوران جدید، لاله تقیان(ایران)

  5. کارگاه آموزشی نمایش سنتی چین، غفار پور آذر(چین)


  25 بهمن:

  1. متافیزیک حضور و حضور متافیزیکی نمایش شرقی در جهان مدرن، مصطفی مختاباد(ایران)

  2. مونوگرافی تئاتر فارسی در پرده فرهنگ معاصر عربی، نادرالقنه(کویت)

  3. تئاتر معاصر کره، چون لی کیم(کره)

  4. سنت به مثابه منبع فرهنگی در تئاتر شرق، چوآن موچونگ(سنگاپور)

  5. نمایش سنتی سنگاپور، هو آهو پرنگ(سنگاپور)

  6. تاریخچه اپرای پکنی و جایگاه فعلی آن در تئاتر مدرن چین، غفار پورآذر(چین)


  نشست های تخصصی
  1. نشست تئاتر دانشگاهی: نسبت طراحی صحنه و دکوراسیون(نورایر ناظاریان)، 25 آذر 1386، دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر
  2. نشست تئاتر دانشگاهی: بازیگری به شیوهعملی؛ اصالت نقش یا اصالت بازیگر(مسعود دلخواه)، 27 آذر 1386، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  3. نشست تئاتر دانشگاهی: روش شناسی در نمایشنامه نویسی(منصور براهیمی)، 28 آذر 1386، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  4. نشست تئاتر خیابانی: تئاتر خیابانی به روایت اگوستوبوال(جواد ذوالفقاری)، 1 تا 3 دی 1386، خانه هنرمندان ایران
  5. نشست تئاتر و رسانه: نمایش رادیویی، مدیریت رسانه(حسن خجسته)، 24 دی، خانه هنرمندان ایران

  6. معنا در نمایش رادیویی(شهرام گیل آبادی)، 24 دی، خانه هنرمندان ایران

  7. تفاوت ها و شباهت‌های نمایش رادیویی و نمایش تلویزیونی(صدرالدین شجره)، 24 دی، خانه هنرمندان ایران

  8. زمان سیال، مکان جاری؛ جادوی نمایش رادیویی(جهانشاه آل محمود)، 24 دی، خانه هنرمندان ایران

  9. روایت و زاویه شنود در نمایش رادیویی(ایوب آقاخانی)، 24 دی، خانه هنرمندان ایران

  10. تله تئاتر، مدیریت رسانه(رضا پورحسین)، 24 دی، خانه هنرمندان ایران

  11. تئاتر، تلویزیون، تله تئاتر(جواد ظهیری)، 24 دی، خانه هنرمندان ایران

  12. اصول نگارش تئاتر تلویزیونی(داریوش مؤدبیان)، 24 دی، خانه هنرمندان ایران


  کارگاه های آموزشی
  1. کارگاه آموزشی «بدن متفکر»، میشائیل اولینک(آلمان)، 18 تا 21 بهمن 1386، خانه هنرمندان ایران
  2. کارگاه آموزشی «حرکت با هم»، تینا کوکوویچ(آلمان)، 22 تا 25 بهمن 1386، خانه هنرمندان ایران
  3. کارگاه آموزشی «تئاتر محلی برای مخاطب جهانی»، الکساندر ساشادانجروویچ(انگلستان)، 21 تا 22 بهمن 1386، خانه هنرمندان ایران
  4. کارگاه آموزشی «تصویرسازی ذهنی و تخیل در خلاقیت هنر بازیگر»، میخائیل یا کوولیویچ علی حسین(روسیه)، 24 تا 25 بهمن 1386، خانه هنرمندان ایران
  5. کارگاه آموزشی «شیو ه‌های نوین تئاتر امروز»، نیل ون در لیندن، کاشان، خانه عامری ها

  6. کارگاه نمایش سنتی ویتنام، 24 بهمن 1386 

  7. کارگاه سنتی چین، 25 بهمن 1386 

  8. کارگاه نمایش سنتی چین، 25 بهمن1386