در حال بارگذاری ...
 • نشست‌ها و کارگاه‌های دوره بیست‌وهشتم

  کارگاه‌های آموزشی جشنواره

  1. «افسانه و اسطوره های تئاتر» راجر مک کن(انگلستان(، 1 تا 5 بهمن ماه 88 در تالار نیلوفر خانه هنرمندان ایران

  2. «زبان جدید برای تئاتر معاصر» لوان ختاگوری(گرجستان(، 3 بهمن ماه 88 در تالار کنفرانس تئاترشهر

  3. «ماسک شخصیت»)خلق شخصیت از بیرون به درون بر اساس بداهه( برایان دالی(کانادا(، 4 بهمن 88 در طبقه هفتم تالار وحدت

  4. «آموزش فن دلقکی» سایمون ادواردز(انگلستان(، 6 تا 8 بهمن ماه 88 در تالار کوچک تئاتر مولوی

  5. «هنر ویدئو»(مستندسازی تئاتر، نمایش شهری( دنیل کوتور و کونستانزفیشیک(آلمان(، 6 تا 10 بهمن ماه 88 در طبقه هفتم تالار وحدت

  6. «تکنیک‌های تئاتر» گروه نمایش دکتر فرانکشتاین(ایتالیا(، 7 و 8 بهمن ماه 88 در پلاتوی شماره 1 تئاترشهر

  7. «بازاریابی تئاتر» راجر مک کن(انگلستان(، 6 بهمن ماه 88 در بازار تئاتر ایران(طبقه دوم تالار وحدت(

  8. «مدیریت تئاتر»(فاز دوم( راجر مک کن(انگلستان(، 7 تا 11 بهمن ماه 88 در تالار نیلوفر خانه هنرمندان ایران