در حال بارگذاری ...
 • کارگاه‌های آموزشی و سمینارهای دوره سی‌وچهارم
   

  کارگاه آموزشی تئاتر لهستان
  1. بازیابی و ایجاد صدا، مارتا گور نیتزکا، تالار وحدت(طبقه هفتم)، 26-25 آذر 1394.
  2. بدن بازیگر و برانگیختن تئاتر، یاروسلاو فرت و سیمونا سالا، تئاترشهر(پلاتو)، 26-25 آذر 1394
  3. دستور بازیگری در تئاتر کریکات(مفهوم تئاتر و هنر)، آندری ولمینیسکی، دانشگاه تهران، 27-20 آذر 1394


  کارگاه آموزشی جشنواره
  1. کارگاه تخصصی نور، مارکود آمیکو، 3-1 دی 1394
  2. هنرهای محیطی و شگردهایی برای اجرای تئاتر، رخشاد نورده، 10-9 دی 1394
  3. طرح مسائل و مباحث فنی هنری و تئوری در حوزه صدا، مائورو بوتافاوا، 6-4 دی 1394
  4. تئاتر تکنولوژیک و دستگاه‌های رسانه‌ای در هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی، والنتینا والنتین، 10-8 دی 1394
  5. نقاشی و ایده‌هایی برای اجرا در تئاتر، جواد علی‌محمدی اردکانی، 25 آذر 1394
  6. طراحی ویدئو، کنش، اجرا، رودریک بیرستِکِر، 29-28 دی 1394


  سمینار تئاتر لهستان
  سخنرانی
  1. ساماندهی، مدیریت و سیستم آموزش در تئاتر لهستان، دوروتا بوخوالت در تئاترشهر(تالار مشاهیر)، 1394/9/23
  2. پایتخت فرهنگی اروپا و المپیک تئاتر، یاروسلاو فرت در تئاترشهر(تالار مشاهیر)، 1394/9/24
  3. تأثیر تئاتر کانتور و گروتفسکی بر جریان تئاتر معاصر جهان و لهستان، داریوس کوشینسکی در تئاترشهر(تالار مشاهیر)، 1394/9/25
  4. تئاتر فیزیکی در لهستان، ویتولد مروزک، تئاترشهر(تالار مشاهیر)، 1394/9/26
  5. نسل جدید کارگردانان تئاتر لهستان از لوپاتاکلاتا، رضا سرور در تئاترشهر (تالار مشاهیر) 1394/9/27


  میزگرد
  1. نقش و وظیفه منتقدین حرفه‌ای تئاتر و رابطه آنان، نصرالله قادری، رضا آشفته، ویتولت مروژک، پاتریسا وانات و آنتا کژول در تئاترشهر(تالار مشاهیر)، 1394/9/24
  نقش رسانه‌های مختلف در ارتباط با منتقدان آنها، رحمت امینی، محمدحسین ناصربخت، ویتولت مروژک، پاتریسا وانات و آنتا کژول در تئاترشهر(تالار مشاهیر)، 1394/9/25

   

  سمینار پژوهشی نقش گروه‌ها و نهادهای سازمان‌یافته در شکل‌گیری و توسعه تئاتر
  سخنرانی
  1. سخنرانی [بی‌ع]، فرهاد ناظرزاده کرمانی در پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری جهاد دانشگاهی، 1394/10/15
  2. سخنرانی [بی‌ع]، قطب‌الدین صادقی در پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری جهاد دانشگاهی، 1394/10/16

  3. سخنرانی [بی‌ع]، الله‌وردی در پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری جهاد دانشگاهی، 1394/10/16

  4. مقاله مسائل تئاتر و راه‌های بدون رفت از آن از دیدگاه هنرمندان تئاتر، محمدعلی خبری و حسین نوری‌نیا در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی، 1394/10/15

  5. مقاله جایگاه رهبری کاریزماتیک کارگردان در گروه‌های نمایشی آماتور ایرانی، مصطفی حسینی در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی، 1394/10/16

  6. مقاله بررسی جایگاه و کارکرد گروه در توسعه تئاتر، ایرج افشاری اصل در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی، 1394/10/15

  7. مقاله توسعه تئاتر در پیوند سمن‌ها و گروه‌های تئاتر، جهانشیر یاراحمدی در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی، 1394/10/15

  8. مقاله طراحی فرم برنامه کاری (BP) برای گروه‌های تئاتر برای جذب حمایت‌های دولتی، مجید سرنی‌زاده در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی، 1394/10/16

  9. مقاله بازشناسی مدیریت و رهبری خلاق در گروه‌های تئاتر با رویکرد به استراتژی، رضا عاشوری‌فر در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی، 1394/10/16

  10. مقاله تبارشناسی نقش سازمان پرورش افکار در رابطه دولت و تئاتر در ایران، یوسف باپیری و سیاوش قاعدی در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی، 1394/10/16

  11. مقاله تحلیل آماری گزارش متاسالانه کمپانی‌های موفق تئاتر جهان، امیر لشکری در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی، 1394/10/16

   

  میزگرد

  1. میزگرد موانع و فرصت‌های شکل‌گیری گروه‌های نمایشی ایران، با حضور داریوش مودبیان رد پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی، 1394/10/15

  2. میزگرد رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتر با نهادهای دولتی و صنفی، با حضور مهدی شفیعی، محمود عزیزی، مسعود دلخواه و ایرج راد در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی، 1394/10/16