در حال بارگذاری ...
 • نشست‌های ششمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

   

  1. سمینار تئاتر و جنگ با حضور ابوالقاسم کاخی در سالن 2 تئاترشهر[14/11/1366]

  2. سمینار موانع پویایی تئاتر جنگ با حضور قاسمعلی فراست در سالن 2 تئاترشهر [بی‌تا] 

   

  جلسات نقد و بررسی ششمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

   

  1. نار آغز با حضور جواد خدادادی و محمود فرهنگ در سالن 2 تئاتر شهر[13/11/1366]  

  2. سه‌ بچه ‌آهو با حضور داوود کیانیان در آمفی تئاتر دفتر مشترک فدراسیون‌ها[13/11/1366]

  3. دست‌ها و قلب‌ها با حضور[بی‌نا] در سالن 2 تئاتر شهر[بی‌تا]

  4. کدو تنبل با حضور[بی‌نا]در آمفی تئاتر دفتر مشترک فدراسیون‌ها[بی‌تا]