در حال بارگذاری ...
 • نشست ها و سمینارهای نهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

   

  سمینار تئاتر امروز

   

  1. تئاتر و انقلاب: حسین هراتی و [بی‌نا] بهزادیان در سالن 2 تئاترشهر 25/11/1369

  2. تئاتر آماتوری: محمود عزیزی در سالن 2 تئاترشهر 25/11/1369

  3. تئاتر امروز جهان: فرهاد ناظرزاده کرمانی در سالن 2 تئاترشهر 26/11/1369

  4. تئاتر تجربی ـ حرفه‌ای: حمید سمندریان در سالن 2 تئاترشهر 27/11/1369

  5. تئاتر حرفه‌ای ـ تجربی: ناصر آقائی در سالن 2 تئاترشهر 29/11/1369

  6. تئاتر عروسکی: جواد ذوالفقاری در سالن 2 تئاترشهر 30/11/1369

   

  جلسات نقد و بررسی دوره نهم

   

  1. شور آبساران با حضور [بی‌نا] در سالن 2 تئاترشهر 26/11/1369

  2. حکایتی ساده با حضور [بی‌نا] در سالن 2 تئاترشهر 27/ 11/1369

  3. بار دیگر باران با حضور [بی‌نا] در سالن 2 تئاترشهر 28/ 11/1369

  4. شقایق‌دره با حضور [بی‌نا] در سالن 2 تئاترشهر 28/ 11/1369

  5. پر پرواز با حضور [بی‌نا] در سالن 2 تئاترشهر 29/ 11/1369

  6. دلی بای و آهو با حضور [بی‌نا] در سالن 2 تئاترشهر 29/ 11/1369

  7. قاب بی‌تصویر با حضور [بی‌نا] در سالن 2 تئاترشهر 30/ 11/1369

  8. دل‌آشوب با حضور [بی‌نا] در سالن 2 تئاترشهر 30/ 11/1369