در حال بارگذاری ...
 • ستاد برگزاری پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

   

  ستاد برگزاری

  [بی‌نا] افشین(مسئول کمیته تدارکات)

  [بی‌نا] پاشاپور(مسئول هماهنگی جشنواره)

  علی پویان(مسئول هماهنگ‌کننده جشنواره خیابانی)

  [بی‌نا] روایی(مسئول کمیته مالی)

  [علی‌اصغر] زعیمی(مسئول کمیته فنی)

  [حسن] ضرغامی(مسئول کمیته تشریفات و مهمانان خارجی)

  [بی‌نا] فرمانی(مسئول کمیته انتشارات و بولتن)

  [بی‌نا] قاآنی(مسئول کمیته روابط عمومی)

  [اردشیر] صالح‌پور(مجری و هماهنگ‌کننده گردهمایی)

  [بی‌نا] کاشف(مسئول حراست معاونت امور هنری)

  [بی‌نا] محمدی‌پناه(مسئول کمیته برنامه‌ریزی)

  [بی‌نا] نافذی(مسئول هماهنگی ستاد اجرایی)

   

  همیاران برگزاری

  شهرداری تهران