در حال بارگذاری ...
 • اعضای ستاد برگزاری جشنواره دوره بیست‌ونهم

  محمد حیدری(دبیر جشنواره)

  جلال تجنگی(مدیر اجرایی)

  مسعود عابدین‌نژاد(مدیر ارزیابی و انتخاب آثار)

  جواد رمضانی(مدیر هماهنگی)

  مهدی حاجیان(مدیر برنامه ریزی و فجر استانی)

  محسن سلیمانی فارسانی(مدیر دبیرخانه)

  یزدان عشیری(مدیر روابط عمومی)

  نصرالله قادری(مدیر پژوهش و انتشارات)

  وحید لک(مدیر تبلیغات)

  علی راضی(مشاور دبیر و مدیر بازار تئاتر)

  کتایون حسین‌زاده(مدیر اجرایی امور بین الملل)

  جواد افشین‌نژاد(مدیر پشتیبانی)

  داور برقی نمینی(مدیر تشریفات)

  ایوب آقاخانی(مدیر فنی)

  افشین خورشیدباختری(مدیر بخش نمایشنامه‌خوانی)

  مجید امرایی(مدیر بخش خیابانی)

  جواد مستخدمی(مدیر مالی)

  حسن جودکی(مدیر سامانه فروش بلیط)

  کوروش پیرو(مدیر بخش عکس)

  ابراهیم حسینی(مدیر بخش پوستر)

  محمد حمزه‌زاده(مشاور پشتیبانی و مالی)

  رضا بشردوست(مدیر حراست)