در حال بارگذاری ...
 • ستاد برگزاری- دوره 31
 • ستاد برگزاری سی‌ویکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر


  سعید کشن فلاح(دبیر)

  امیر دژاکام(مشاور دبیر)

  پیمان شریعتی(مدیر اجرایی)

  مهدی شفیعی(مدیر مالی)

  محسن سلیمانی فارسانی(مدیر دبیرخانه)

  جواد رمضانی(مدیر هماهنگی)

  مهدی حاجیان(مدیر برنامه ریزی)

  محمدرضا الوند(مدیر شورای ارزشیابی و نظارت)

  علی اکبر طرخان(مدیر امور بخش بین‌الملل)

  وحید لک(مدیر فجر استانی)

  اتابک نادری(مدیر تشریفات)

  نصرالله قادری

  (مدیر پژوهش و انتشارات)

  جواد مستخدمی(مدیر پشتیبانی)

  جلال تجنگی(مشاور برنامه ریزی)

  مهدی یوسفی کیا(مدیر اجرایی روابط عمومی)

  سایه کشن فلاح(ناظر مالی)

  داور نمینی(مدیر تشریفات بین‌الملل)

  رسول اولیازاده(مدیر بخش عکس)

  ابراهیم حسینی(مدیر بخش پوستر)

  حسن جودکی(مدیر سامانه فروش بلیط)

  علی تاجیک(مدیر حراست)

  محسن بناساز(مدیر بخش رادیو تئاتر)

  ابراهیم گله دار‌زاده(مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی)